duminică, 20 mai 2012

Model reclamatie OPC - Clauze abuzive

In situatia In care nu ati ajuns la o Intelegere cu vânzatorul sau cu administratorul unitatii, atunci aveti dreptul sa depuneti o reclamatie la Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorilor de pe raza teritoriala In care Işi desfaşoara activitatea unitatea respectiva sau puteti expedia reclamatia prin poşta catre acesta.

Reclamatiile dumneavoastra vor fi instrumentate de catre Oficiile Judetene pentru Protectia Consumatorilor, In functie de raza teritoriala In care Işi desfaşoara activitatea operatorul economic care a prestat serviciul sau de la care s-a achizitionat produsul.


Model de Reclamatie OPC BANCI:


Catre:

OFICIUL JUDEŢEAN PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR al MUNICIPIULUI BUCURESTI

cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1Subsemantul, ........................., domicilat in Bucuresti, Sector .., ....................................., în baza prevederilor O.G. nr. 27/2002 şi a legii nr. 193/2000 republicată şi cu modificările ulterioare,  depun prezenta


                                                           SESIZARE

prin care solicit efectuarea unui control la banca ...... BANK ROMANIA SA  şi în urma acestuia sancţionarea unităţii bancare pentru încălcarea normelor legale în materia acordării creditelor, a calculului dobânzii şi a evidenţierii formulei de calcul a acesteia în cuprinsul contractului de credit, precum şi a posibilităţii discreţionare a băncii de a modifica valoarea dobânzii percepute, fără a indica în mod clar şi concret indicii de referinţă care permit sau impun aceste modificări.
            În fapt, subsemnatul am încheiat cu ...... BANK ROMANIA SA  convenţia de credit, nr. 2712 din 07.11.2007, pentru suma de 66000 EUR.
            În cursul perioadei contractate , respectiv dupa trecerea primului an de  credit, mi s-a adus la cunoştinţă faptul că urma să suport o rată a dobânzii majorată, datorită creşterii costurilor bancare directe şi indirecte, acest lucru fiind facut printr-o notificare fara prea multe explicatii. Aratam ca la punctul 4.1 alin.2 ”Dobanda curenta se calculeaza si se actualizeaza in functie de indicele de referinta EURIBOR. Cotatia EURIBOR se rotunjeste la doua zecimale.
Alin. 3 ne arata ca nivelul dobanzii curente precticata de Banca la data semnarii contractului este de 5.75 pe an. Acest nivel fiind fix in prmul an urmand ca incepand cu al doilea an contractual , nivelul dobanzii sa se actualizeze in functie de indicatorii mentionati in paragraful anterioor.De asemenea , incepand cu al doilea an contractual Banca poate modifica nivelul ratei dobanzii,conform celor stipulate la 4.3(Banca poate modifica nivelul ratei dobanzii de Credit in cazul in care evolutia pietei monetare/financiare va justifica o asemenea masura, notoficand imprumutatul urmand ca la punctul 4.4 in termen de 5 zile de la pimirea notificarii respective sau de la comunicarea extrasului de cont, Banca primeste din partea IMprumutatului notificare cu privire la decizia acestuia de a nu mai continua Creditul, in noile conditii, toate sumele datorare devin scadente si platibile imedia.”.

Pentru cele expuse mai sus aratam urmatoarele:

-          1) In primul rand Banca  in art. 4.1 arata ca dobanda se calculeaza in functie de indicele de referinta EURIBOR, insa nu face specificarea EURIBOR12M SAU 6M etc. In cazul aceluiasi punct indicam faptul ca nici marja de calcul a bancii NU este specificata, acest lucru nefiind posibil in mod real, deoarece in functie de aceste coordonate se calculeaza dobanda bancii. Atragem atentia ca nu este stabilit in acest contract nici EURIBORUL si nici MARJA Bancii.
-          Pe plan secund la punctul  4.3 Banca introduce o masura abuziva aratand ca poate modifica nivelul ratei dobanzii in cazul in care evolutia pietei monetare va justifica o asemenea masura, acest lucru insemnand ca banca poate modifica UNILATERAL acest contract, ceea ce nu poate fi decat in dezavantajul Impurmutatului si in contradicitie cu prevederile legale, deoarece orice clauza prin care doar o parte se obliga nu poate fi primita decat ca abuziva si in afara ordinii de drept.


2) Referitor la Punctul 5.1 din contractul de credit aratam urmatoarele:
            Comisionul de acordare a Creditului este in suma de 120 EURO  plus 2.5% din suma Creditului platibil o singura data la semnarea prezentului Contract.
Referitor la capatul 2 de cerere, cerem instantei sa declare ca abuzive comisioanele aratate la punctul 5.1, respectiv. alin. 1, din contractul de imprumut deoarece aceste comisioane  au fost incasate in mod abuziv. Referitor la acest capat  de cerere,vazand dispozitiile Legii 190/1999 Art. 15 aratam instantei ca in mod abuziv banca, a incarcat pe imprumutat, desi legea prohibitea acest aspect, sa plateasca si alte cheltuieli si comisioane de acordare, respectiv acest comision de acordare este de 120 Euro plus 1650Euro si aici aratam disp. art. 15 care precizeaza In sarcina imprumutatului vor fi puse numai cheltuielile aferente intocmirii documentatiei de credit si constituirii ipotecii si garantiilor aferente.” norma fiind imperetiva prin  - „vor fi puse”. Ceea ce ne uluieste definitiv este ca banca invoca in contract legea 190/1999 si totusi incalca dispozitiile acestei legi.

            3) Un  alt punct pe care dorim sa il indicam este punctul 2 din art. 5 subpunctul 5.1 referitor la comisionul de rambursare anticipata, comision ce a fost eliminat prin ordonanta d eurgenta si pentru care in cazul in care inca este perceput de cater anumite bani OPC-ul poate administra amenzi insitutiilor bancare ce practica asemenea comisione.
           
            4) Alt aspect important este acela, ca in conformitate cu Legea 193/2000, Art. 4. - (1) O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.
(2) O clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influenţeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condiţiile generale de vânzare practicate de comercianţi pe piaţa produsului sau serviciului respectiv

In aceasta situatie Banca nu a negociat cu Imprumutatul contractul, ci dimpotriva in momentul semnarii contractului acesta i-a fost prezentat in forma deja srcrisa expusa semnarii fara alte elemente de negociere.
Deşi am încercat soluţionarea pe cale amiabilă, prin depunderea la diferite date a unor solicitări la instituţia bancară, răspunsul acesteia nu a fost în măsură să soluţioneze problemele apărute.
Pentru motivele de mai sus, solicităm să dispuneţi efectuarea unui control la banca .... BANK S.A., sucursala, să dispuneţi măsurile legale care se impun şi să ne comunicaţi la adresa mai sus menţionată, cele constatate şi sancţiunile aplicate.
Anexăm prezentei :– fotocopie convenţie de credit, fotocopii după graficele de rambursare, cererea adresată băncii pentru rezolvarea problemei apărute, răspunsul băncii.

                Localitatea                                                                                               Cu stimă,      Afla mai multe despre alte banci pe www.decalex.ro


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu